REALIZARE PROIECT POR 2020

 

 

 

 

Descriere proiect „Realizare construcţie şi dotare unitate confecţionat uşi, ferestre din PVC”

Societatea ROYALPLAST SRL derulează în perioada 26.07.2016 – 30.06.2020, proiectul „Realizare construcţie şi dotare unitate confecţionat uşi, ferestre din PVC”, cod SMIS 111408, în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

 

Proiectul cu valoarea totală de 1.331.053,40 lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR - 759,939,73 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național – 134.107,01 lei a fost finanțat prin Programul Operațional Regional din Fondul European de Dezvoltare Regională și de la bugetul de stat, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

 

Obiectivul general al proiectului a constat în creşterea competitivităţii companiei în piaţa în care aceasta activează şi dezvoltarea organizaţională şi managerială a companiei.
Obiectivele specifice ale proiectului:

 

Rezultatele proiectului:
- Firma deține spații proprii de producție;
- Compania deține 2 noi echipamente tehnologice pentru mărirea capacității de producție;
- Sunt ocupate 5 noi locuri de muncă, din care 2 locuri de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.
Proiectul de investiții s-a implementat în municipiul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro , site-ul web al Programului Operațional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului https://www.facebook.com/inforegio.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României